Miłosne relacje na huśtawce

Dynamika miłosnych relacji bywa skomplikowana i nieoczywista. Inaczej niż matematyka i jej podstawowe założenia. I chociaż człowiek jest w stanie stworzyć i opisać kompleksowe modele zachowań i procesów wraz z ich złożonymi zależnościami to ludzkie relacje a szczególnie relacje miłosne często z tej wiedzy nie korzystają. Co więcej, w sytuacji konfliktu partnerzy, którzy borykają się z narastającym lub powracającym kryzysem zwykle sięgają po zachowania, które John Gottman nazywa 4 Jeźdźcami Apokalipsy.

  1. Krytycyzm Ten Jeździec Apokalipsy pojawia się wtedy kiedy w trudnym momencie w relacji (kłótnia, konflikt, negocjowanie ważnej decyzji) krytykujemy drugą stronę za to jaka ona rzekomo jest. Nie odnosimy się jednak do konkretnej sytuacji. „Nigdy o mnie nie pamiętasz! Zawsze się spóźniasz! Nie wierzę, że możesz być taki egoistyczny i myśleć tylko o sobie” inaczej to brzmi kiedy odniesiemy się do faktów: „Kiedy się spóźniłeś zdenerwowałam się. Umówiliśmy się, że będziesz mi dawał znać jeśli nie uda Ci się wrócić na czas. Zlekceważyłeś naszą umowę i czuję do Ciebie żal”. Krytykowanie partnera jest o tyle groźne, że „zaprasza” do relacji kolejnego Jeźdźca Apokalipsy, który niejako jest odpowiedzią na nadmierny krytycyzm a mianowicie:
  2. Pogarda Pogarda to najgroźniejszy z 4 Jeźdźców Apokalipsy. Sarkazm, wyzwiska, kpina, poczucie wyższości nad partnerem to wyraz całkowitego braku szacunku do drugiego. Jeśli związek ma przetrwać, szacunek musi powrócić.
  3. Postawa obronna Bycie krytykowanym i wyśmiewanym powoduje często postawę ofiary. Ktoś kto czuje się atakowany, skupiony jest na doraźnym odbieraniu ataków. W relacji w której na zmianę się atakujemy lub obrażamy wyjściem bywa jedynie szukanie usprawiedliwienia i tłumaczenie się. Taka postawa sprawia, że nie jesteśmy w stanie wyrwać się z błędnego koła oddalania się od siebie nawzajem.
  4. Obojętność Obojętność, wycofanie się z kontaktu a w zasadzie z relacji jest częstym efektem nadmiernego odwoływania się do krytyki, pogardy oraz wiecznego tłumaczenia się z tego co znowu zrobiłam/em źle. Unikanie konfliktu, ignorowanie drugiej strony daje doraźne poczucie kontroli ale w rzeczywistości pogłębia przepaść między partnerami i uniemożliwia kontakt.

Związki w których praktykowane są zachowania opisane jako 4 Jeźdźców Apokalipsy zwykle kończą się rozstaniem bądź głębokim poczuciem nieszczęścia i opuszczenia w związku.

Pomocna bywa terapia par lub terapia indywidualna obojga partnerów. Miłosna relacja, tak ważna w życiu wielu ludzi, zasługuje na fachową, życzliwą pomoc.

Więcej o relacjach: Kryzys w zwiazku szukajcie pomocy