Psychoterapia psychodynamiczna Bydgoszcz

Psychoterapia Bydgoszcz

Psychoterapia jest skutecznym narzędziem, które może pomóc w rozwiązaniu różnorodnych problemów emocjonalnych, psychicznych i zachowawczych. Często ludzie uciekają się do psychodynamicznej psychoterapii w momencie, gdy sami nie są w stanie poradzić sobie z problemami, które ich dręczą. W takim przypadku psychoterapeuta może pomóc w identyfikacji przyczyn tych problemów i w opracowaniu strategii, które pomogą klientowi radzić sobie z nimi. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, porozmawiajmy w moim gabinecie lub online: zapraszam.

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia opiera się na głębokim zrozumieniu przyczyn problemów, pozwala spojrzeć na otaczający świat z innej perspektywy. Psychoterapeuci wykorzystują różne podejścia i techniki, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Celem psychoterapii jest poprawa jakości życia klienta poprzez zwiększenie świadomości, zrozumienia i umiejętności radzenia sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi. Jest szczególnie skuteczna w przypadku problemów związanych z depresją, lękiem, traumą, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami oraz problemami w relacjach interpersonalnych.

W czym mogę Ci pomóc?

Prowadzone przeze mnie terapie mogą pomóc w poprawie jakości życia i samopoczucia, zwiększeniu samoświadomości i samouświadomienia, zmniejszeniu poziomu stresu i lęku, poprawie relacji interpersonalnych oraz w zrozumieniu swoich potrzeb i celów życiowych. Pamiętaj jednak, że psychoterapia psychodynamiczna to proces, który wymaga czasu, pracy i zaangażowania obu stron – zarówno pacjenta, jak i specjalisty. Nie dam Ci gotowych rozwiązań i odpowiedzi, ale naprowadzę Cię na właściwą drogę, abyś samodzielnie mógł odkryć swój potencjał i możliwości, abyś mógł odkryć samego siebie na nowo.

„Zdrowiejemy, gdy skupiamy się na rzeczywistości, która nas otacza. Chorujemy, gdy trzymamy się kurczowo naszych fantazji. Terapeuta może zrobić tylko jedno – powstrzymać nas przed ucieczką od samych siebie, żebyśmy nie stracili kontaktu z rzeczywistością. (…) Podczas terapii odkrywamy, że uleczenie może nastąpić tylko poprzez relację. (…) Wspólne znoszenie ciężaru prawdy o życiu, o tym, co się dzieje wewnątrz i wokół nas, to coś więcej niż technika. To miłość”.

– Jon Frederickson “Kłamstwa, którymi żyjemy” –