Psychoterapia online – pomoc w pandemii i nie tylko

W czasach pandemii większość psychoterapeutów pracuje online za pomocą różnych ogólnie dostępnych komunikatorów. Ze względów bezpieczeństwa większość towarzystw zrzeszających psychoteraeutów zaleca psychoterapię online a ponieważ to zawód gdzie etyka stanowi ogromny obszar oddziaływania, psychoterapeuci poważnie traktują zalecenia towarzystw do których należą.

Wiele osób korzystających czy poszukujących psychoterapii ma wiele wątpliwości oraz zastrzeżeń do takiej formy pracy. Porządkując wiedzę oraz dostępne badania wiemy, że taka forma terapii jest dostępna w wielu krajach od lat. W krajach anglosaskich terapię zdalną prowadzi się już od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia kiedy do terapii wykorzystywano telefon. Dziś w USA czy Kanadzie nikogo nie dziwi praca z psychoterapeutą online. Jednak Twoje wątpliwości są ważne i nie wahaj się rozmawiać w czasie wstępnej konsultacji o wszystkim co budzi Twój niepokój. Masz prawo oczekiwać od psychoterapeuty pracującego online rzeczowej rozmowy na temat swoich zastrzeżeń.

Praca online daje również dostęp do psychoterapii osobom do tej pory z tej formy pracy wykluczanym: Polacy mieszkający za granicą, osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, czy też osoby mieszkające z dala od ośrodków wielkomiejskich gdzie trudno o certyfikowanego psychoterapeutę lub specjalistę w jakiejś konkretnej dziedzinie psychoterapii. Dzięki psychoterapii online odległość i brak znajomości języka obcego przestają być kluczowym ograniczeniem. To epokowa zmiana!

Potrzeba spotkania z psychoterapeutą w gabinecie jest naturalna i ważna. I koniecznie warto o niej otwarcie rozmawiać. A jeśli jest taka możliwość to można zaplanować i zrealizować spotkanie w gabinecie po zakończeniu pandemii lub w innych sprzyjających temu okolicznościach. Jednak brak mozliwości do odbycia sesji w gabinecie nie dyskwalifikuje Twoich nadziei na udaną psychoterapię.

Psychoterapia jest często jedyną skuteczną formą leczenia wielu trudności natury emocjonalnej. Psychoterapia zdalna umożliwia kontakt i pomoc w skali całego kraju również w czasach pandemii. To szansa na lepsze zdrowie psychiczne i stabilność emocjonalną dla większej grupy osób poszukującej takiej pomocy. Co najważniejsze, nasz emocjonalny dobrostan jest tym o co zawsze warto zadbać.